Β ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ