6Σ3Φ46907Υ-Π93 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ