ΨΥΚΓ46907Υ-64Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ