ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών πραγματοποίησης ιστολογικών εξετάσεων ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ