Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
1011, 2022

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ CPV: 33141200-2 ΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.617,56 € ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

By |10/11/2022|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%97%CE%A846907%CE%A5-%CE%966%CE%97?inline=true ΕΕΕΣ 176824

2710, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 53η-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΆΝΙΩΝ – ΤΟΝΕΡ – DRUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

By |27/10/2022|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

22PROC011499986 ΨΛ2346907Υ-Ξ5Θ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ [...]