Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
308, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 9.300,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 14.880,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

By |03/08/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

2807, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ(PCR) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

By |28/07/2021|Uncategorized, Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

2607, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO MODEL AK 200s ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

By |26/07/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

21PROC008979844 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ [...]