Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
505, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 12/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,(CPV:39313000-9)

By |05/05/2022|Uncategorized, Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΕΕΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 155643 https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%98%CE%A046907%CE%A5-%CE%A0%CE%92%CE%A9        

704, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 29.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΤ ΓΝΧ

By |07/04/2022|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Υ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

2803, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

By |28/03/2022|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [...]