ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΑΑΜ 2022.sing. ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ