ΕΕΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 155643

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%98%CE%A046907%CE%A5-%CE%A0%CE%92%CE%A9